Menu

Ambachtsheerelaan 1, 3481 HJ Harmelen 06 – 26134481 info@limuco.nl

Passiefhuis - limuco.nl

700x400 passiefhuis 1

Wat is een passiefhuis?

Passiefhuis is een bouwstijl / bewoningsfilosofie die een woning zo ontwerpt dat er een laag energieverbruik is, zowel door de bouw als door het bewonersgedrag, maar bij een hoog wooncomfort. Je kunt het vergelijken met de BMW onder de woningen: de auto’s zijn veel zuiniger geworden zonder in te leveren op prestaties

Passiefhuis komt oorspronkelijk uit Zweden en Duitsland. In Duitsland is er het PHI, het Passiv House Institute (passiv.de) geleid door dr Wolfgang Feist, die de wetenschappelijke onderbouwing heeft gemaakt en die het systeem bewaakt en verder doorontwikkeld. In Nederland is er in dit kader de Stichting Passief Bouwen (passiefbouwen.nl) die het gedachtengoed van Passiefhuis in de Nederlandse bouwsituatie stimuleerd. Veel grote Nederlandse bouwondernemingen zijn hierbij aangesloten. Hoewel er niet zo veel echte passiefhuizen gebouwd worden, heeft het instituut onmiskenbaar een sterke invloed op de huidige bouwwijze. Veel elementen van Passivhouse worden in de huidige woningbouw al wel toegepast.

700x400 passiefhuis 2

Definitie Laag energiegebruik

Passiefhuis heeft gedefinieerd wat een laag energiegebruik is. Zij geven aan dat je maximaal 15 kW.m2 woonoppervlak per jaar voor verwarming van de woning mag gebruiken. Hiernaast stelt zij eisen aan het maximale energieverbruik voor bewoning. Het lage energiegebruik voor verwarming wordt gerealiseerd door een hoog geisoleerde en luchtdichte gebouwschil, een maximaal gebruik van “passieve energie” en een goed doordacht gebalanceerd ventilatiesysteem.

Passieve energie is energie die je passief (dus gratis) krijgt. Dit is onder andere zonne-energie en mens-warmte. Iedereen is een warmtebron van ca 100W. Veel aandacht wordt besteed aan de zonligging.

Grote ramen op het zuiden zorgen in de winter voor gratis opwarming. In de zomer moet de zonwering oververhitting voorkomen. Het toepassen van actieve koeling in de vorm van een airco is uit den boze.

700x400 houtbouw

Wooncomfort

Onder hoog wooncomfort worden de volgende zaken verstaan:

 

Geen koudestraling in de woning.

Dit kwam nog wel eens voor bij een koude hoek in een woning (of bij enkel glas). Dit wordt bereikt door overal een minimale oppervlaktetemperatuur van de binnenmuur te realiseren. Koudebruggen zijn uit den boze

Geen condensatie bij met name de glasranden.

Condensatie geeft risico’s van een muf ruikende plek en van de ontwikkeling van schimmels (zwarte stipjes op de beglazingskit)

Constante temperatuur in de gehele woning.

Ook van de gang en het toilet.

In de zomer voorkomen van oververhitting.

Door de hoge isolatie wordt in warme weken de woning te warm. Dit voorkom je door toepassing van grote overstekken, van zonwering en van zomernachtventilatie.

Overal in de woning een goed binnenklimaat door gebalanceerde ventilatie met WTW (Warmte Terug Winning). Elk vertrek dient aangesloten te zijn op de balansventilatie. Dit voorkomt stromen van koude lucht. Door balansventilatie ben je ook in staat om de warmte van ventilatielucht in de woning te houden.